اسمارت بورس
1400/03/04
08:57
«#ثتران» برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت مهلت گرفت مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارائه مهلت زمانی به ثتران، با درنظر گرفت...

«#ثتران» برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مهلت گرفتمدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارائه مهلت زمانی به ثتران، با درنظر گرفتن عملکرد شرکت و افزایش سرمایه در جریان و خصوصا حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت گرفته است.

انتهای خبر

0
0