خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/25
19:30
شرکت گسترش س. ایران خودرو | #خگستر | 📆 1399/08/25 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 5,524 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 3,360 ♦️قیمت بر خالص ارز...

شرکت گسترش س. ایران خودرو | #خگستر |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۵,۵۲۴🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۳,۳۶۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0