بتاسهم
1400/03/04
08:45
مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران خبر داد؛ «ثتران» برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت مهلت گرفت مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد ...

مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران خبر داد؛


«ثتران» برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مهلت گرفتمدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارائه مهلت زمانی به ثتران، با درنظر گرفتن عملکرد شرکت و افزایش سرمایه در جریان و خصوصا حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت گرفته است.انتهای خبر

0
0