همفکران
1400/12/23
10:25
#مجمع #وغدیر 📌 به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری غدیر با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران و هیئت مدیره شرکت در حال برگزاری اس...

#مجمع


#وغدیر📌 به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری غدیر با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران و هیئت مدیره شرکت در حال برگزاری است...✅ شرکت سرمایه گذاری غدیر موفق شده در حوزه عملیاتی با افزایش بهره وری تولید و تبدیل سرمایه گذاری به سودآوری مطلق همراه شود.✅ انتشار ۶هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی از جمله اقدامات این شرکت بوده است.✅ با افزودن سهام شغدیر موجب افزایش شفافیت در دارایی خود و افزایش سرمایه در هلدینگ مالی و صنعت و معدن شده است. عرضه و پذیرش تعدادی از شرکت ها همچون هلدینگ صنایع و معادن وکغدیر و فروی، گروه مالی غدیر و سیمان سفید شرق با هدف افزایش ضریب نقدشوندگی از جمله اقدامات غدیر بوده است.✅ عرضه پتروشیمی تبریز و هلدینگ برق و انرژی غدیر از برنامه های آتی شرکت است.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0