سهم گلچین
1401/01/24
18:38
#سغدیر اطلاعیه 1401/01/24 *توسعه سرمایه و صنعت غدیر* 6ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۳۱ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 58 درص...

#سغدیر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۴


*توسعه سرمایه و صنعت غدیر*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۳۱ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۵۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته#اعتلا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۴


*سرمایه گذاری اعتلاء البرز*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱,۴۰۰ریال


درصد تقسیم سود: ۹۰ درصدانتهای خبر

0
0