سهم گلچین
1400/03/04
10:30
#دسانکو به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت داروسازي سبحان انکولوژي (دسانکو1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سه...

#دسانکو


به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو۱) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
#غصینو


به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت صنعتی مینو ، توقف نماد معاملاتی (غصینو۱) حداکثر برای ۲ روز کاری تداوم می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
#غپینو


به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت پارس مینو (غپینو۱)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای ۲ روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار
#قاسم


به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت قاسم ایران ، توقف نماد معاملاتی (قاسم۱) حداکثر برای ۲ روز کاری تداوم می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایرانانتهای خبر

0
0