ایچیموکو و الیوت
1399/08/26
09:12
#خپارس به صف خرید نشست #خودرو سبزپوش شد #خساپا در حال حرکت به سمت آستانه بالا است

#خپارس به صف خرید نشست


#خودرو سبزپوش شد


#خساپا در حال حرکت به سمت آستانه بالا استانتهای خبر

0
0