تحلیل برای سود
1400/12/08
23:21
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/12/08 ♦️نماد P/NAV 1⃣- خودکفا ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۱۲/۰۸♦️نماد P/NAV۱⃣- خودکفا ۳۹٪۲⃣- تبرک ۵۴٪۳⃣- وبشهر ۵۴٪۴⃣- وکبهمن ۶۷٪

انتهای خبر

0
0