وكبهمن

مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن

1401/04/16 22:09:23
پایانی:4,629
(-2.73%)
آخرین:4,621
(-2.89%)

تعداد معاملات:1,471
حجم:1.75M
ارزش معاملات:8.13B
حجم مبنا:1
4,4745,044
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1281
4,621
4,622
1,8892
14,778
4,617
4,623
3684
443,703
4,616
4,625
13,1122
1,755,967(100%)
196(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,753,855(100%)
1,212(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,112(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 41,471,281 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.19سرانه فروش حقیقی: 6,698,510 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-801-1,384-2282,092-
حمایت22,0921,8011563,858-
حمایت13,8213,2385414,94916,650
P6,7156,4246,7156,715-
مقاومت18,4447,86110,5588,48116,930
مقاومت211,33811,04710,9439,572-
مقاومت313,06712,48411,32811,338-


آخرین اخبار وکبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر