وکبهمن

مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

1402/07/04 17:11:42
پایانی:3,602
(-0.68%)
آخرین:3,621
(-0.16%)

تعداد معاملات:667
حجم:1.53M
ارزش معاملات:5.52B
حجم مبنا:1
3,3743,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
3,581
3,622
1841
35,052
3,580
3,623
921
24,500
3,579
3,624
3253
1,500,588(98%)
80(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,532,080(100%)
450(99%)
32,156(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
664(0%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 67,563,974 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.51سرانه فروش حقیقی: 12,263,449 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7181,5411,9762,765-
حمایت22,7652,6772,1213,430-
حمایت13,4593,2822,2663,84112,543
P4,5064,4184,5064,506-
مقاومت15,2005,0236,0395,17112,733
مقاومت26,2476,1596,1845,582-
مقاومت36,9416,7646,3296,247-


آخرین اخبار وکبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر