بورس۲۴
1401/02/19
16:42
نگاهی به عملکرد ۱ ساله «وکبهمن»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۱۴۹ ریال سود محقق کرد .

نگاهی به عملکرد 1 ساله «وکبهمن»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۱۴۹ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۱۳۶ درصدی داشت. درامدهای عملیاتی با رشد ۱۵ درصدی به ۷۹۷ میلیارد تومان رسید.

وکبهمن 1400
انتهای خبر

0
0