تحلیل برای سود
1400/10/12
22:57
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/10/12 ♦️نماد P/NAV 1⃣- خودکفا ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۱۲♦️نماد P/NAV۱⃣- خودکفا ۳۵٪۲⃣- تبرک ۵۵٪۳⃣- وکبهمن ۵۸٪۴⃣- وبشهر ۵۸٪

انتهای خبر

0
0