کدال۳۶۰
1401/03/07
12:35
#خمحور #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت تولید محور خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 1,410,261 میلیون...

#خمحور


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت تولید محور خودرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱,۴۱۰,۲۶۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۶۶٪ افزایش داشته است.▪️«خمحور» با سرمایه ثبت شده ۶,۳۲۵,۴۱۹ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۳۲۵,۸۸۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۲:۳۵:۰۴ (۸۸۷۲۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0