کارگزاری آبان
1402/07/30
08:19
📊#دتولید اطلاعیه 1402/07/29 *داروسازی تولید دارو* افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابس...

📊#دتولید


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹


*داروسازی تولید دارو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹


تاریخ معامله ۱۴۰۲/۰۷/۲۹


طرف معامله


عنوان شرکت پخش البرز


ارتباط با شرکت شرکت همگروه


شرایط معامله


مبلغ معامله ۱,۰۱۳,۷۹۰ میلیون ریال


ارزش بازار دارایی های مورد معامله ۱,۰۱۳,۷۹۰ میلیون ریال


ارزش دفتری دارایی های مورد معامله ۱,۰۱۳,۷۹۰ میلیون ریال


درصد ارزش دفتری دارایی در مقایسه با کل دارایی های شرکت ۱۴ درصد


ارزش کل معامله در مقایسه با کل درآمدهای فروش شرکت در سال قبل ۲۳ درصد


ساز و کار تسویه فروش به پخش البرز ۱۵۰ روزه می باشد


شرح هر گونه تخفیف اعطایی مورد ندارد


شرح فروش محصول (دارو) به شرکت پخش البرز
انتهای خبر

0
0