بورس۲۴
1402/03/30
11:24
"کفرآور" از عملکرد ۹ ماهه خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فرآورده های سیمان شرق صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ خود را منتشر کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فرآورده های سیمان شرق در ۹ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ سود خالصی معادل ۱۸ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از افزایش ۴۶ درصدی سود در ۹ ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.


شرکت فرآورده های سیمان شرق همچنین به ازای هر سهم نیز زیان ۶۸۵ ریالی ساخت. سود ناخالص نیز با افزایش ۲۸ درصدی همراه شد و به ۲۳ میلیارد تومان رسید.

کفراور
انتهای خبر

0
0