تی اس ای پرس
1399/10/07
09:54
📌 بازار بعد از آن اتفاقاتی که برای تجدید و افزایش سرمایه شپنا افتاد، دیگر فقط چشم به کدال خواهد داشت؛ اما در هر صورت #شبندر و #شبریز نیز برنامه افز...

📌 بازار بعد از آن اتفاقاتی که برای تجدید و افزایش سرمایه شپنا افتاد، دیگر فقط چشم به کدال خواهد داشت؛ اما در هر صورت #شبندر و #شبریز نیز برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و اندوخته در پیش دارند؛ اما بهتر است تا زمان رسمی شدن این موضوع، سهامداران به عدد و رقم افزایش سرمایه و جذابیت بیش از حد وزن و بها ندهند!@TsePress

انتهای خبر

0
0