فرارسانه
1400/03/04
08:44
#خبر| مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران خبر داد؛ 💢«ثتران» برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت مهلت گرفت مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عن...

#خبر| مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران خبر داد؛💢«ثتران» برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مهلت گرفتمدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارائه مهلت زمانی به ثتران، با درنظر گرفتن عملکرد شرکت و افزایش سرمایه در جریان و خصوصا حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت گرفته است.#ثتران


#فرابورسhttps://www.ifb.ir/News.aspx?id=۱۴۱۷۲🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0