ساعت بورس
1400/03/04
09:18
فیلتر «صف فروش در حال ریختن» « #خديزل » حجم صف در حال حاضر: 201 بیشترین حجم صف: 204,638 آخرین قیمت: ...

فیلتر «صف فروش در حال ریختن»


« #خدیزل »


حجم صف در حال حاضر: ۲۰۱


بیشترین حجم صف: ۲۰۴,۶۳۸


آخرین قیمت: ۳۴,۷۶۸R


⚠امروز در فیلترهای زیر نیز فیلتر شده است:


▫«مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی»


▫«قدرت خریدار به فروشنده»


📈نمودار سهم: /chart_khadizel


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_khadizel


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------


فیلتر «حجم مشکوک»


« #پتایر »


حجم مشکوک بیش از ۴ برابر ۳۰ روز گذشته(۵,۰۱۱,۳۸۱ به نسبت ۸۷۰,۶۷۷)


توجه ! مشکوک به نقطه حمایتی


قیمت آخرین معامله:۳,۰۵۴ (-۴.۹۸)


📈نمودار سهم: /chart_ptayer


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_ptayer


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------


« #شسم »


حجم مشکوک بیش از ۴ برابر ۳۰ روز گذشته(۵,۰۳۰ به نسبت ۷۷۰)


قیمت آخرین معامله:۹۶,۱۷۶ (۴)


📈نمودار سهم: /chart_shsam


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_shsam


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------


فیلتر «قدرت خریدار به فروشنده»


« #ختوقا »


میانگین خرید حقیقی: ۱۷۹,۹۸۲


میانگین فروش حقیقی: ۷۵,۰۶۳


قدرت خرید/فروش۲.۴


قیمت آخرین معامله:۱,۹۶۰ (-۲.۹۲)


⚠امروز در فیلترهای زیر نیز فیلتر شده است:


▫«حجم مشکوک»


▫«صف فروش در حال ریختن»


📈نمودار سهم: /chart_khatoogha


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_khatoogha


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------📊 📉انتهای خبر

0
0