بورس۲۴
1401/02/04
10:53
روند رو به رشد فروش «ساربیل»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان آرتا اردبیل در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۷۰ میلیارد تومان بود.

روند رو به رشد فروش «ساربیل»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان آرتا اردبیل در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۷۰ میلیارد تومان بود.


ساربیلساربیل
انتهای خبر

0
0