بورس۲۴
1401/04/05
11:54
رشد فروش سیمان سبزوار در خرداد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان لار سبزوار در ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۶۵ میلیارد تومان فروش داشته است .

رشد فروش سیمان سبزوار در خرداد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان لار سبزوار در ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۶۵ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۲ درصد رشد داشته است. گفتنی است درآمد فروش این شرکت در خرداد ماه نسبت به ماه پیش از آن رشد داشته است.

سبزوا
انتهای خبر

0
0