فیلتر هوشمند - مناسب سرخطی

انرژی3

 (بورس)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۲۹.۹۳ میلیون
ارزش صف۲۲۹.۳۴ میلیارد
حجم مبنا۷۲۰.۰ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۴۴۷.۰۱ هزار
69,34076,620

فسرب

 (بورس)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۳.۳۸ میلیون
ارزش صف۲۸.۰۶ میلیارد
حجم مبنا۱۹۷.۶۸ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۳۰۸.۹ هزار
75,08082,980

بشهاب

 (بورس)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۶۸۰.۵۵ هزار
ارزش صف۷.۸۱ میلیارد
حجم مبنا۱۴۴.۱۶ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۴۹۲.۱۱ هزار
103,790114,710

خکار

 (بورس)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۱۰.۳۷ میلیون
ارزش صف۵.۶۸ میلیارد
حجم مبنا۲.۹۸ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶.۵۵ میلیون
4,9605,480

وایران

 (بورس)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۱۱.۴۴ میلیون
ارزش صف۵.۳۶ میلیارد
حجم مبنا۳.۵ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶.۳۶ میلیون
4,2384,684

واحصا

 (بازار پایه)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۸۷۰.۶۸ هزار
ارزش صف۴.۶۳ میلیارد
حجم مبنا۲۰۳.۳۸ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱۶۰.۰۹ هزار
50,07953,175

شرنگی

 (بازار پایه)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۲۳۳.۷۸ هزار
ارزش صف۳.۶۴ میلیارد
حجم مبنا۶۷.۶ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۶۱.۷۶ هزار
146,673155,745

تمحرکه

 (بازار پایه)
05:35:09 1400/07/26
حجم صف۷۱۱.۵۷ هزار
ارزش صف۱.۳۵ میلیارد
حجم مبنا۵۶۸.۶۷ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱.۹۵ میلیون
17,14418,948