فیلتر هوشمند - مناسب سرخطی

وسالت

 (بازار پایه)
01:25:10 1401/07/10
حجم صف۳.۰۶ میلیون
ارزش صف۲۱.۴۸ میلیارد
حجم مبنا۷۷۶.۳۴ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۲.۰۶ میلیون
66,25070,250

وثوق

 (بازار پایه)
01:25:10 1401/07/10
حجم صف۹۰۹.۷۸ هزار
ارزش صف۸۹۳.۴ میلیون
حجم مبنا۱.۰۵ میلیون
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۱.۴ میلیون
9,2609,820

فنرژی

 (بازار پایه)
01:25:10 1401/07/10
حجم صف۵۸۳.۹۲ هزار
ارزش صف۶۲۵.۳۸ میلیون
حجم مبنا۴۷۶.۱۹ هزار
میانگین حجم عرضه ۴ روز اخیر۴۱۳.۰۷ هزار
10,29010,710