پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

1399/12/09 12:29:25
پایانی:9,210
(-1.91%)
آخرین:9,210
(-1.91%)

تعداد معاملات:3,386
حجم:20.1M
ارزش معاملات:185B
حجم مبنا:10M
9,2109,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,777
8,860
9,210
5,925,090300
000
9,220
23,2005
000
9,230
128,1395
14,996,958(75%)
1,515(100%)
حجمحقیقیتعداد
18,973,149(94%)
1,411(100%)
5,103,559(25%)
4(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,127,368(6%)
7(0%)
سرانه خرید حقیقی: 91,169,625 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 123,843,162 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
16
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,2865,0355,7426,953-
حمایت26,9536,8275,9788,034-
حمایت18,1167,8656,2148,70227,800
P9,7839,6579,7839,783-
مقاومت110,94610,69512,34510,86428,340
مقاومت212,61312,48712,58111,532-
مقاومت313,77613,52512,81712,613-


آخرین اخبار پترول

نمایش اخبار قدیمی‌تر