شتران

پالایش نفت تهران

1400/02/27 12:29:58
پایانی:7,790
(-3.94%)
آخرین:7,710
(-4.93%)

تعداد معاملات:6,258
حجم:50.91M
ارزش معاملات:396B
حجم مبنا:15M
7,7108,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5243,679
7,710
7,710
7,0001
17,000
7,600
7,730
6512
23,802
7,370
7,740
17,9374
38,362,901(75%)
2,512(100%)
حجمحقیقیتعداد
50,851,350(100%)
2,129(100%)
12,551,707(25%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
63,258(0%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 118,967,754 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 186,064,826 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7234,3004,9356,416-
حمایت26,4166,2055,1467,386-
حمایت17,2636,8405,3587,98624,330
P8,9568,7458,9568,956-
مقاومت19,8039,38010,8619,92624,470
مقاومت211,49611,28511,07310,526-
مقاومت312,34311,92011,28511,496-


آخرین اخبار شتران

نمایش اخبار قدیمی‌تر