شتران

پالایش نفت تهران

1400/05/10 18:52:17
پایانی:9,100
(-2.46%)
آخرین:9,000
(-3.53%)

تعداد معاملات:10,853
حجم:68M
ارزش معاملات:618B
حجم مبنا:13.08M
8,8709,790
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
9,010
9,010
53,5075
11798,771
9,000
9,020
53,7205
7126,000
8,990
9,030
5131
58,563,456(86%)
4,646(100%)
حجمحقیقیتعداد
65,252,118(96%)
2,755(100%)
9,442,509(14%)
14(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,753,847(4%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 114,706,726 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.53سرانه فروش حقیقی: 215,533,311 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3965,4156,0626,673-
حمایت26,6736,6826,2787,662-
حمایت17,9868,0056,4948,27328,010
P9,2639,2729,2639,263-
مقاومت110,57610,59512,10510,25228,520
مقاومت211,85311,86212,32110,863-
مقاومت313,16613,18512,53711,853-


آخرین اخبار شتران

نمایش اخبار قدیمی‌تر