خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1399/12/09 12:29:25
پایانی:3,040
(-1.93%)
آخرین:3,040
(-1.93%)

تعداد معاملات:310
حجم:15.67M
ارزش معاملات:47.64B
حجم مبنا:16.12M
3,0403,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,000
2,940
3,040
276,147,4754,120
12,000
2,760
3,050
3,172,95080
000
3,060
113,93817
1,752,089(11%)
202(100%)
حجمحقیقیتعداد
15,652,089(100%)
58(100%)
13,900,000(89%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 26,368,072 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.03سرانه فروش حقیقی: 820,385,354 تومانقدرت فروش حقیقی: 31.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
16
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9161,9152,1122,313-
حمایت22,3132,3122,1782,615-
حمایت12,7062,7052,2442,8019,300
P3,1033,1023,1033,103-
مقاومت13,4963,4953,9553,4059,340
مقاومت23,8933,8924,0213,591-
مقاومت34,2864,2854,0873,893-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر