خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1400/02/27 12:29:59
پایانی:2,261
(-1.39%)
آخرین:2,179
(-4.97%)

تعداد معاملات:7,443
حجم:235M
ارزش معاملات:532B
حجم مبنا:15.84M
2,1792,407
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,310
2,171
2,179
34,003,844327
12,366
2,113
2,180
306,8788
340,162
2,112
2,185
30,0001
224,662,652(95%)
3,089(100%)
حجمحقیقیتعداد
235,590,587(100%)
1,918(100%)
11,040,000(5%)
7(0%)
حجمحقوقیتعداد
112,065(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 164,442,297 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 277,721,750 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1751,1041,3031,644-
حمایت21,6441,6081,3701,948-
حمایت11,9721,9011,4362,1366,782
P2,4412,4052,4412,441-
مقاومت12,7692,6983,1632,7456,900
مقاومت23,2383,2023,2292,933-
مقاومت33,5663,4953,2963,238-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر