خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1400/05/11 22:18:16
پایانی:2,734
(3.75%)
آخرین:2,735
(3.79%)

تعداد معاملات:12,574
حجم:362M
ارزش معاملات:990B
حجم مبنا:15.84M
2,5042,766
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
51,803,201
2,751
2,751
1,858,60737
3105,908
2,730
2,752
148,0433
2120,016
2,726
2,754
50,0001
359,000,204(99%)
3,959(100%)
حجمحقیقیتعداد
349,024,969(96%)
4,584(100%)
3,144,545(1%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
13,119,780(4%)
9(0%)
سرانه خرید حقیقی: 247,917,796 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 208,166,288 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3421,3781,5831,717-
حمایت21,7171,7351,6522,031-
حمایت12,1642,2001,7202,2247,852
P2,5392,5572,5392,539-
مقاومت12,9863,0223,5012,8538,011
مقاومت23,3613,3793,5693,046-
مقاومت33,8083,8443,6383,361-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر