خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1400/07/26 10:21:54
پایانی:2,144
(-1.78%)
آخرین:2,170
(-0.59%)

تعداد معاملات:2,722
حجم:71.7M
ارزش معاملات:153B
حجم مبنا:15.84M
2,0742,292
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
214,250
2,158
2,168
14,6001
13,000
2,156
2,170
140,1712
256,673
2,155
2,172
30,0001
62,728,903(84%)
951(99%)
حجمحقیقیتعداد
72,216,192(97%)
964(100%)
11,572,416(16%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,085,127(3%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 141,420,365 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 160,613,605 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36724867651,417-
حمایت21,4171,3248581,844-
حمایت11,7891,6039512,1076,486
P2,5342,4412,5342,534-
مقاومت12,9062,7203,3722,9616,604
مقاومت23,6513,5583,4653,224-
مقاومت34,0233,8373,5583,651-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر