خپارس

پارس‌ خودرو

1400/07/04 04:23:29
پایانی:1,128
(4.44%)
آخرین:1,134
(5%)

تعداد معاملات:4,937
حجم:197M
ارزش معاملات:222B
حجم مبنا:45.42M
1,0261,134
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26732,759,702
1,134
1,140
10,0001
345,260
1,133
1,150
20,0001
6128,317
1,130
1,160
25,0002
195,528,249(99%)
1,897(100%)
حجمحقیقیتعداد
167,511,878(85%)
1,611(100%)
1,600,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
29,616,371(15%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 116,265,611 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 117,289,508 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
9
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3556522624794-
حمایت2794777658949-
حمایت19649306921,0463,376
P1,2021,1851,2021,202-
مقاومت11,3721,3381,5751,3573,402
مقاومت21,6101,5931,6091,454-
مقاومت31,7801,7461,6441,610-


آخرین اخبار خپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر