خپارس

پارس‌ خودرو

1399/12/09 12:29:25
پایانی:5,970
(0%)
آخرین:5,860
(-1.84%)

تعداد معاملات:56
حجم:374,774
ارزش معاملات:2.19B
حجم مبنا:9.08M
5,8606,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,143
5,540
5,860
45,367,0631,293
000
5,870
62,19613
000
5,880
37,3602
374,774(100%)
46(100%)
حجمحقیقیتعداد
374,774(100%)
5(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 48,639,147 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.11سرانه فروش حقیقی: 447,480,156 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8903,8754,2074,570-
حمایت24,5704,5624,3185,078-
حمایت15,2205,2054,4295,39117,610
P5,9005,8925,9005,900-
مقاومت16,5506,5357,3106,40817,610
مقاومت27,2307,2227,4216,721-
مقاومت37,8807,8657,5327,230-


آخرین اخبار خپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر