خپارس

پارس‌ خودرو

1400/03/31 09:11:36
پایانی:1,014
(0%)
آخرین:1,012
(-0.19%)

تعداد معاملات:591
حجم:13.11M
ارزش معاملات:13.28B
حجم مبنا:45.42M
9641,064
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6233,361
1,012
1,013
401,0934
466,803
1,011
1,014
26,0001
11338,807
1,010
1,015
388,5433
18,222,013(90%)
240(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,222,013(100%)
186(100%)
2,000,000(10%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,988,004 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 110,242,587 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-6,134-7,015-5,674-2,573-
حمایت2-2,573-3,013-5,227-525-
حمایت1-772-1,653-4,7807403,024
P2,7882,3482,7882,788-
مقاومت14,5893,7096,8364,8363,076
مقاومت28,1507,7107,2836,102-
مقاومت39,9519,0717,7308,150-


آخرین اخبار خپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر