آرمان

بيمه آرمان

1401/05/28 08:40:36
پایانی:3,840
(-0.38%)
آخرین:3,747
(-2.8%)

تعداد معاملات:44
حجم:435,060
ارزش معاملات:1.64B
حجم مبنا:2.6M
3,7403,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,860
3,747
3,899
2,5001
110,000
3,746
3,900
25,9201
18,000
3,741
3,950
10,0001
136,747(31%)
14(82%)
حجمحقیقیتعداد
435,060(100%)
20(100%)
298,313(69%)
3(18%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 37,507,748 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 83,531,520 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9032,7972,9553,325-
حمایت23,3253,2723,0083,566-
حمایت13,5363,4303,0613,71611,241
P3,9583,9053,9583,958-
مقاومت14,1694,0634,4324,19911,294
مقاومت24,5914,5384,4854,349-
مقاومت34,8024,6964,5384,591-


آخرین اخبار آرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر