شيران

س. صنايع‌شيميايي‌ايران

1400/07/29 06:08:21
پایانی:22,220
(-2.79%)
آخرین:22,000
(-3.76%)

تعداد معاملات:1,425
حجم:4.67M
ارزش معاملات:103B
حجم مبنا:3.85M
21,72024,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
21,970
22,120
3,0001
15,000
21,950
22,130
50,0001
1240
21,940
22,140
50,9272
4,576,938(98%)
547(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,498,141(32%)
279(99%)
100,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
3,178,797(68%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 185,922,417 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 119,314,311 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,33311,23013,02517,026-
حمایت217,02616,47513,62319,769-
حمایت119,51318,41014,22121,46365,440
P24,20623,65524,20624,206-
مقاومت126,69325,59029,77826,94966,600
مقاومت231,38630,83530,37628,643-
مقاومت333,87332,77030,97531,386-


آخرین اخبار شیران

نمایش اخبار قدیمی‌تر