شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

1399/12/07 01:16:28
پایانی:27,610
(-1%)
آخرین:27,340
(-1.97%)

تعداد معاملات:1,453
حجم:2.84M
ارزش معاملات:78.46B
حجم مبنا:3.43M
27,34029,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,390
26,850
27,340
3,058,256164
000
27,350
22,7115
000
27,380
1,5482
2,707,721(95%)
527(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,422,828(85%)
664(100%)
140,000(5%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
424,893(15%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 141,859,918 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.41سرانه فروش حقیقی: 100,744,399 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,9505,6659,27717,460-
حمایت217,46016,31710,48222,979-
حمایت122,40020,11511,68626,39082,020
P31,91030,76731,91031,910-
مقاومت136,85034,56542,99337,42983,370
مقاومت246,36045,21744,19740,840-
مقاومت351,30049,01545,40246,360-


آخرین اخبار شیران

نمایش اخبار قدیمی‌تر