ستران

سیمان‌ تهران‌

1399/12/07 01:16:28
پایانی:26,910
(-1.53%)
آخرین:26,790
(-1.97%)

تعداد معاملات:1,273
حجم:2.17M
ارزش معاملات:58.41B
حجم مبنا:1.76M
26,79028,960
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
26,550
26,790
227,02942
1200
25,500
26,850
1,3082
000
26,880
1601
1,707,208(79%)
447(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,164,652(100%)
594(100%)
463,722(21%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,278(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 102,776,213 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 98,065,295 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
19
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,56017,94019,41522,130-
حمایت222,13021,82019,90724,383-
حمایت124,46023,84020,39825,77680,370
P28,03027,72028,03028,030-
مقاومت130,36029,74033,18130,28381,580
مقاومت233,93033,62033,67231,676-
مقاومت336,26035,64034,16533,930-


آخرین اخبار ستران

نمایش اخبار قدیمی‌تر