ستران

سيمان‌ تهران‌

1400/07/29 05:47:33
پایانی:21,270
(-1.75%)
آخرین:21,360
(-1.33%)

تعداد معاملات:400
حجم:868,759
ارزش معاملات:18.47B
حجم مبنا:705,219
20,57022,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
21,250
21,360
3,0501
11,100
21,230
21,370
10,0001
12,000
21,220
21,400
29,7303
840,970(97%)
148(99%)
حجمحقیقیتعداد
868,759(100%)
171(100%)
27,789(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 120,861,026 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.12سرانه فروش حقیقی: 108,061,426 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,2404,5607,36013,520-
حمایت213,52012,6808,29417,798-
حمایت117,44015,7609,22720,44162,960
P24,72023,88024,72024,720-
مقاومت128,64026,96033,49228,99864,160
مقاومت235,92035,08034,42531,641-
مقاومت339,84038,16035,36035,920-


آخرین اخبار ستران

نمایش اخبار قدیمی‌تر