شپلی

پلی اکریل ایران

1399/10/24 15:28:07
پایانی:13,626
(4.67%)
آخرین:13,668
(4.99%)

تعداد معاملات:4,091
حجم:84.11M
ارزش معاملات:1,146B
حجم مبنا:1.76M
12,36813,668
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
96648,478,096
13,668
000
1379
13,667
000
11,000
13,665
000
78,152,442(93%)
1,120(100%)
حجمحقیقیتعداد
82,867,158(99%)
2,085(100%)
5,958,800(7%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,244,084(1%)
4(0%)
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
20
خرید
6
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
17
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0212,2864,1833,550-
حمایت23,5504,1834,8156,449-
حمایت18,6099,8745,4478,24039,836
P11,13811,77111,13811,138-
مقاومت116,19717,46221,88814,03741,004
مقاومت218,72619,35922,52015,828-
مقاومت323,78525,05023,15318,726-


آخرین اخبار شپلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر