شپلی

پلی اکریل ایران

1400/02/01 12:27:40
پایانی:8,713
(-0.06%)
آخرین:8,545
(-1.99%)

تعداد معاملات:17
حجم:45,294
ارزش معاملات:387M
حجم مبنا:1.42M
8,5458,893
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
8,545
19,788,368496
000
8,546
6,0002
000
8,547
3,8693
45,294(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
45,294(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 23,214,507 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.06سرانه فروش حقیقی: 394,646,622 تومانقدرت فروش حقیقی: 17.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
21
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
17
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,5815,2255,7587,003-
حمایت27,0036,8255,9367,817-
حمایت17,7147,3586,1148,32125,275
P9,1368,9589,1369,136-
مقاومت19,8479,49110,7359,95025,275
مقاومت211,26911,09110,91310,454-
مقاومت311,98011,62411,09111,269-


آخرین اخبار شپلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر