فارس

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
6
خرید
18
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
5
خرید
11
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,52011,69512,07212,100-
حمایت212,10012,18712,19812,676-
حمایت113,03013,20512,32413,03341,520
P13,61013,69713,61013,610-
مقاومت114,54014,71515,59514,18641,740
مقاومت215,12015,20715,72114,543-
مقاومت316,05016,22515,84715,120-

آخرین اخبار فارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر