فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

1402/09/06 09:35:30
پایانی:10,340
(0%)
آخرین:10,360
(0.19%)

تعداد معاملات:82
حجم:177,783
ارزش معاملات:1.85B
حجم مبنا:11.59M
9,83010,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
259,950
10,360
10,380
192,5603
479,140
10,350
10,390
102,7825
691,021
10,340
10,400
115,80111
255,532(47%)
31(97%)
حجمحقیقیتعداد
483,186(89%)
41(98%)
287,040(53%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
59,386(11%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 85,232,286 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 121,857,152 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار فارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر