شپنا

پالایش نفت اصفهان

1399/12/09 12:29:25
پایانی:11,920
(-1.97%)
آخرین:11,920
(-1.97%)

تعداد معاملات:3,180
حجم:68.71M
ارزش معاملات:819B
حجم مبنا:9.86M
11,92012,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
3,000
11,920
69,137,1315,318
1100,000
50
11,930
135,27534
000
11,940
53,84414
5,447,567(8%)
959(99%)
حجمحقیقیتعداد
67,432,485(98%)
1,007(99%)
63,270,223(92%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,285,305(2%)
8(1%)
سرانه خرید حقیقی: 67,711,156 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.08سرانه فروش حقیقی: 798,207,766 تومانقدرت فروش حقیقی: 11.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
5
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
16
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7364,0255,3476,093-
حمایت26,0936,2375,7888,114-
حمایت19,0269,3156,2299,36235,880
P11,38311,52711,38311,383-
مقاومت114,31614,60517,69013,40436,370
مقاومت216,67316,81718,13114,652-
مقاومت319,60619,89518,57216,673-


آخرین اخبار شپنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر