ساراب

سیمان‌ داراب‌

1403/01/06 12:28:21
پایانی:35,760
(0%)
آخرین:35,710
(-0.13%)

تعداد معاملات:0
حجم:66,649
ارزش معاملات:2.38B
حجم مبنا:504,000
33,26038,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
215,466
33,230
36,770
5591
000
37,800
7001
000
38,000
7801
33,597(50%)
23(92%)
حجمحقیقیتعداد
54,248(81%)
16(94%)
33,052(50%)
2(8%)
حجمحقوقیتعداد
12,401(19%)
1(6%)
سرانه خرید حقیقی: 52,236,031 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.43سرانه فروش حقیقی: 121,244,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
18
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,60324,64526,02727,326-
حمایت227,32627,34726,48829,439-
حمایت130,13330,17526,94930,74498,410
P32,85632,87732,85632,856-
مقاومت135,66335,70538,93034,96999,780
مقاومت238,38638,40739,39136,274-
مقاومت341,19341,23539,85238,386-


آخرین اخبار ساراب

نمایش اخبار قدیمی‌تر