برلیان

صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام

1402/09/05 14:54:39
پایانی:13,520
(0%)
آخرین:13,600
(0.59%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
12,17014,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
13,490
13,630
12,5001
13,000
13,480
13,680
15,9792
13,000
13,450
13,690
40,6901


آخرین اخبار برلیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر