مرواريد

صندوق س. مرواريد بها بازار-س

1401/05/21 16:10:51
پایانی:9,742
(2.39%)
آخرین:9,580
(0.69%)

تعداد معاملات:21
حجم:103,941
ارزش معاملات:1.01B
حجم مبنا:1
8,56310,465
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,097
9,580
9,771
15,0001
1553
9,200
10,089
1,0001
15,000
8,565
10,210
7861
87,038(84%)
9(90%)
حجمحقیقیتعداد
23,593(23%)
7(88%)
16,903(16%)
1(10%)
حجمحقوقیتعداد
80,348(77%)
1(13%)
سرانه خرید حقیقی: 94,213,799 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.87سرانه فروش حقیقی: 32,834,715 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.35


آخرین اخبار مروارید

نمایش اخبار قدیمی‌تر