تاراز

صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام

1402/09/15 11:02:27
پایانی:18,770
(0%)
آخرین:18,700
(-0.37%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
16,90020,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
18,600
18,700
7,0002
120,000
18,590
18,740
1,0001
259,060
18,580
18,750
15,0001


آخرین اخبار تاراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر