وبملت

بانك ملت

1400/04/02 16:18:10
پایانی:4,167
(2.2%)
آخرین:4,140
(1.54%)

تعداد معاملات:11,000
حجم:319M
ارزش معاملات:1,329B
حجم مبنا:31.73M
3,8744,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4521,032
4,140
4,141
15,0472
2210,000
4,137
4,143
31,0002
5437,870
4,136
4,145
68,6473
281,879,918(88%)
4,049(100%)
حجمحقیقیتعداد
284,367,071(89%)
3,077(99%)
37,243,975(12%)
17(0%)
حجمحقوقیتعداد
34,756,822(11%)
22(1%)
سرانه خرید حقیقی: 290,094,743 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 385,101,587 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1602,1072,4392,877-
حمایت22,8772,8502,5493,384-
حمایت13,4883,4352,6603,69712,108
P4,2054,1784,2054,205-
مقاومت14,8164,7635,5374,71212,297
مقاومت25,5335,5065,6485,025-
مقاومت36,1446,0915,7595,533-


آخرین اخبار وبملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر