بورس۲۴
1403/04/20
19:26
"فسوژ" از فروش صادراتی محصولاتش خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سوژمیران از فروش صادراتی محصولاتش خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سوژمیران در تیرماه ۱۴۰۳ فروش صادراتی خود را با شرکت خارجی انجام داده است و مشمول فروش حداقل ۳۰ ٪ ،با یک مشتری خارجی(موضوع ماده ۱ بند ۸ دستورالعمل) می باشد.

ف
انتهای خبر

0
0