ترون

رمزارز - رتبه 11
قیمت :
3,895 تومان
$0 
+0.7%+

معاملات روزانه$152,411,020
حجم بازار$7,055,373,453
سکه در گردش90,134,767,036
عرضه کل90,134,856,192

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

3,632
3,654

3,845
3,984

3,890
3,956

3,760
4,049

3,893
3,917

3,866
3,925

3,893
3,906

3,868
3,928

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
+0.7%+
+2.7%+

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
15
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
8
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100000
P0000-
مقاومت100000
مقاومت20000-
مقاومت30000-

آخرین اخبار ترون

نمایش اخبار قدیمی‌تر