نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)

نمایش اخبار قدیمی‌تر

خودرو

ایران خودرو
13  خبر در
30 روز اخیر

لسرما

سرما آفرین
12  خبر در
30 روز اخیر

غزر

صنعتی زر ماکارون
11  خبر در
30 روز اخیر

شپنا

پالایش نفت اصفهان
10  خبر در
30 روز اخیر

انرژی۳

سایراشخاص بورس انرژی
9  خبر در
30 روز اخیر

فملی

ملی صنایع مس ایران
9  خبر در
30 روز اخیر

شاخص کل

9  خبر در
30 روز اخیر

فولاد

فولاد مبارکه اصفهان
8  خبر در
30 روز اخیر

وارس

سرمایه گذاری ارس صبا
6  خبر در
30 روز اخیر

اعتماد

صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
6  خبر در
30 روز اخیر

بیت کوین

6  خبر در
30 روز اخیر

کزغال

زغال سنگ پروده طبس
6  خبر در
30 روز اخیر

آریان

سرمایه گذاری پارس آریان
5  خبر در
30 روز اخیر

دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
5  خبر در
30 روز اخیر

فایرا

آلومینیوم‌ایران
5  خبر در
30 روز اخیر

کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه
4  خبر در
30 روز اخیر

خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
4  خبر در
30 روز اخیر

شیراز

پتروشیمی‌شیراز
4  خبر در
30 روز اخیر

کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
4  خبر در
30 روز اخیر

زاگرس

پتروشیمی زاگرس
4  خبر در
30 روز اخیر