مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه
1402/03/28
18:23
#کدال #افزایش_سرمایه #اعتلا 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز درصد افزایش سرما...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#اعتلا📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزدرصد افزایش سرمایه: ۳۱٪محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیava.agah.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0