بتاسهم
1399/08/25
17:45
#کدما پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر ظن دستکاري بازار و اطلاعات صورتهاي مالي ناشر به استحضار می رساند از تاريخ گزارشگري ...

#کدما پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر ظن دستکاری بازار و اطلاعات صورتهای مالی ناشر به استحضار می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و همچنین مطابق گزارشات ماهانه ارسالی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی و عنلکرد شرکت رخ نداده است


انتهای خبر

0
0