نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/26
10:21
اشباع فروش در #ثامید #تاپیکو کاملا مشهود هست قدرت خریداران زیادتر از فروشندگان

اشباع فروش در #ثامید #تاپیکو کاملا مشهود هست قدرت خریداران زیادتر از فروشندگان


انتهای خبر

0
0