نوآوران امین
1402/07/08
09:20
ماداکتو استیل کرد (#فماک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱۵.۸۲ در...

ماداکتو استیل کرد (#فماک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹✅افزایش ۱۵.۸۲ درصدی فروش شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۸.۵ درصدی فروش شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با شهریور ۱۴۰۱


✅رشد ۱۰۹.۷۱ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0