کدال۳۶۰
1401/03/11
11:23
#قثابت توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 880138در تاریخ 1401/02/24 به استحضار می رسان...

#قثابت


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۸۰۱۳۸در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ به استحضار می رساند توضیحات به پیوست به اطلاع سهامداران محترم میرساند
۱۴۰۱-۰۳-۱۱ ۱۱:۲۴:۴۵ (۸۹۲۲۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0