بورس۲۴
1401/04/09
10:17
«قثابت» از وقوع آتش سوزی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان اعلام نمود به علت وقوع آتش سوزی در ضلع غربی کارخانه به صورت جزئی محدوده ای از سقف کارخانه دچار حریق گردید که با حضور واحد آتش نشانی کارخانه و اطفاء حریق آتش نشانی به موقع مهار شد .

«قثابت» از وقوع آتش سوزی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان اعلام نمود به علت وقوع آتش سوزی در ضلع غربی کارخانه به صورت جزئی محدوده ای از سقف کارخانه دچار حریق گردید که با حضور واحد آتش نشانی کارخانه و اطفاء حریق آتش نشانی به موقع مهار شد با توجه به بیمه بودن ساختمان مزبور خسارت وارده و رقم تعیین شده توسط بیمه جهت جبران خسارت متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد ضمنا به اطلاع میرساند حریق رخ داده خللی در فرآیند تولید شکر وارد نمی سازد.

قثابت
انتهای خبر

0
0