بورس۲۴
1402/07/05
11:56
«اعتلا» در شهریور چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در شهریور ماه ۲ میلیارد تومان از فروش سهام سود شناسایی کرد.

«اعتلا» در شهریور چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در شهریور ماه ۲ میلیارد تومان از فروش سهام سود شناسایی کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۲۷۴ میلیارد تومان رسید و ۷۹ میلیارد تومان افزایش داشت.


سی
انتهای خبر

0
0