کدال۳۶۰
1400/03/03
17:09
#تنوین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت تامین سرمایه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 801,222 میلیون ر...

#تنوین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت تامین سرمایه نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۸۰۱,۲۲۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵٪ افزایش داشته است.▪️«تنوین» با سرمایه ثبت شده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۶۰۱,۰۴۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۷:۰۹:۵۰ (۷۵۰۴۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0