بورسینه
1400/03/03
16:30
📌نگاهی به عملکرد ماهانه سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان / پرتفوی #کرمان تغییری نکرد 🔹جمع سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان بدون تغییر ...

📌نگاهی به عملکرد ماهانه سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان / پرتفوی #کرمان تغییری نکرد🔹جمع سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان بدون تغییر نسبت به ابتدای دوره به بیش از ۶۴میلیارد تومان رسید. حدود ۵۶میلیارد تومان از این مقدار به بخش سایر صنایع اختصاص یافت.


🔸در پایان اردیبهشت ماه، مالکیت «کرمان»، در بخش سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس به حدود ۲۷میلیارد تومان رسید و سرمایه‌گذاری خارج از بورس ۶۴میلیارد تومان به خود اختصاص داد.
انتهای خبر

0
0