سهم گلچین
1402/03/28
21:26
#کدال #افزایش_سرمایه #اعتلا 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز درصد افزایش سرمای...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#اعتلا📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزدرصد افزایش سرمایه: ۳۱٪محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیانتهای خبر

0
0