بتاسهم
1402/08/07
20:07
#کحافظ مهر با کمی افت اندک 1408 میلیارد ریال فروش داشت در 3ماهه دوم در تیر هم به 1418 میلیارد ریال و مرداد 1613 و شهریور 1533 میلیاردریال رسید...

#کحافظ مهر با کمی افت اندک ۱۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشت


در ۳ماهه دوم در تیر هم به ۱۴۱۸ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۱۳ و شهریور ۱۵۳۳ میلیاردریال رسید


۷ ماهه به ۹۵۵۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۶۰۷۳ میلیارد ریال بود


دلیل کاهش نرخ میانگین پرسلان صادراتی نسبت به میانگین ۷ ماهه، تمرکز فروش صادراتی پرسلان بر سایز ۱۲۰*۶۰ بوده ( به دلیل توسعه بازارهای صادراتی و کاهش تقاضا روی سایز های غیر روتین صادراتی سایز ۱۰۰*۱۰۰- ۱۶۰*۸۰ و ۱۲۰*۱۲۰ ) دلیل کاهش متراژ تولید ، مدیریت کاهش مصرف گاز در زمستان و انجام بخشی از اورهال در مهر ماه بوده است.انتهای خبر

0
0