کدال۳۶۰
1400/08/09
14:34
#ویسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/07/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 از محل واگذاری س...

#ویسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ ویسا با سرمایه ثبت شده ۱,۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۰۰,۰۷۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳٪ به مبلغ ۶۲۰,۵۰۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۸-۰۹ ۱۴:۳۴:۵۴ (۸۱۲۰۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0